Intro

Mått angivna i dm avser avrundade invändiga mått. Alla våra planlösningar är redovisade med isolerad vägg. I vår värld är alla bilar röda och lika stora som t.ex. en Audi A4, BMW 3 eller en Volvo V60. All förvaring är 60 cm djup där det inte tydligt framgår att den har 40:s hylldjup. Alla skisser och bilder går förstås att spegelvända. Bilderna innehåller extrautrustning, eller som vi säger, Tillval.

Välkommen till vår värld.

Funkis Rak totalt 78×78 med Taksprång. Garage 36×60, Carport 30×60, Indrag 12×78 samt Förråd 18×66

Radie 42×66

Motfall 42×66

Nyfunkis 42×78

Sadel 45 42×66

 

Profiler

Taktyper och lutning följt av våra benämningar.
Funkis upp till 54-bredd och alla Radie, Motfall och Nyfunkis levereras med parallelltak.

Disposition

Vårt minsta bilgarage, 36 x 60 förlängt på bredden och djupet i de intervaller vi erbjuder. Redovisad med förvaringsmöjligheter.
Mörkgrå. Förvaring vänd in i garage. Ljusgrå. Förvaring i förråd. Andra varianter kan förstås förekomma.
Kvalitativa förändringar vid ökande storlek.

Bredd.
Om man betraktar det som en fördel att ha gångdörren på portsidan så yppas den möjligheten för första gången med 48-bredden.
En spännande tanke ges utrymme med 54 för där kan man intill bilporten också placera en mindre port för cykel, moped eller MC. Går också att få med automatik.
66 är vårt första dubbelgarage.I likhet med 48 så kan gångdörren med 84 flyttas fram till porten.

Djup.
Om man inte av yttre skäl är tvungen borde man kanske inte bygga ett 60-garage. Mycket stort mervärde med 66.
78 ger för första gången möjlighet att dela av till ett förråd.
Variationsmöjligheten med 84 respektive 90 är påfallande.

 

Planlösningar

Exempel på planlösningar.

 

Sortiment

Funkis med portplacering i samma väderstreck kan orientera sig antingen i bredd eller djupled med Funkis Rak respektive Funkis Sned.

Mått angivna i dm avser avrundade invändiga mått. Ett garage med modulmått 48×60 är 4 755 x 5 955 mm invändigt respektive 5 069 x 6 269 utvändigt.
I isolerat utförande är innermåtten 4 615 x 5 815.

 

MATERIALAPECIFIKATION FÖR BASBYGGSAT, GARAGEBOLAGET 1708.

Avser snözon upp till 2,0. Se karta över snözoner:

www.boverket.se/sv/byggande/regler-for-byggande/om-boverkets-konstruktionsregler-eks/sa-har-anvander-du-eks/karta-med-snolastzoner/

Basbyggsatsen består av:

Omfattning
Leverans av väggblock och annat material till byggnader redovisade i Prislista Garagebolaget 2018-01-01. Lossning av betongtakpannor görs vid åtkomlighet med kranbil upp på taket.

Konstruktion
Bärande ytterväggar. Takstolar eller takåsar utan taksprång. Takhöjd i isolerat utförande är 2 200 mm. Undantaget parallelltak, där den lägsta delen bara blir 2 150 men som redan efter 412 mm är uppe i 2 200.

Tak inifrån
Underlagstak. Råspontluckor 20 mm på centrumavstånd 1200 mm mellan konstruktion, eller 17 vid 600 mm.
Trekantlist.

Takbeläggning


Funkis
, Radie och Motfall. Underlagspapp YEP 2500. Takpapp Mataki Självtäck 3. Kristallsvart eller skiffergrå.  www.mataki.se/produkt/mataki-sjalvtack-3/

Nyfunkis och Sadel. Underlagspapp YEP 2200. Bär- och ströläkt 25×38. 2-kupig betongpanna, Benders, Palema Benderit. Ljusgrå, Svart eller Tegelröd. www.benders.se/sortiment/tak/betongtakpannor/palema/benderit/

Vindskivor och takfotsbräda.
Grundmålade. Kapytor är inte målade.

Plåtbeslagning
Plannja Hard Coat 25 ( Vit i Glossy). Se färger på www.plannja.se/produkter/bleck-och-beslag

Takavvattning

Plannja HCG TAV Stål 100/75. Se färger på www.plannja.se/produkter/takavvattning

 

Vägg inifrån
Stomme 45×95 eller dimensionering av aktuella förhållanden.
Vindpapp.
Luftningsläkt 12×45.
Spikläkt 28×70.
Isolering till hörnen levereras lös.

Fasadpanel. Falsad med raka kanter 22×120. Grundmålad. Kapytor är inte målade.

Målning
Viktigt. Grundfärgen är vattenbaserad. Denna kan övermålas med alla typer av färg, utom slamfärg tex falu rödfärg eller lasyr.
Färdigmålning skall göras med två strykningar och göras så snart vädret tillåter för att ett fullgott skydd ska erhållas.

Om målning inte kan utföras inom sex månader kan vi erbjuda oss att som Tillval utföra mellanstrykningen. 

Övrigt
Sylltätning, insektsnät, musband, vindavstyvning, monterade tilluftsventiler och frånluftsgaller, spik (ej spik för spikpistoler), skruv och infästningsbeslag.