Så går det när det går som bäst

Du kan antingen ringa oss, 0705 88 83 70, för att gå igenom Förfrågningsunderlag 1708 eller fylla i och skicka in det så återkommer vi inom 10 arbetsdagar med en offert. Ändringar eller kompletteringar görs ofta i detta skede. Se Illustration ovan. Processen avslutas med att vi upprättar ett avtal i enlighet med Konsumentverkets rekommendationer och gällande branschvillkor.

Avtal
Avtal tecknas enligt AA (Allmänna Avtalsvillkor) 12 som är underordnad KKL (Konsumentköplagen). Köpeavtal 12 med revidering av betalningsplanen enligt nedanstående graf är en bilaga till AA 12.

Länk till AA12:
www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/produkter-och-tjanster/boende-och-hantverkstjanster/bo-2012-09-allmanna-avtalsvillkor-aa12-konsumentverket.pdf

Länk till Konsumentköplagen:
http://www.riksdagen.se/sv/.-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/konsumentkoplag-1990932_sfs-1990-932

Länk till Köpeavtal 12:
www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/produkter-och-tjanster/boende-och-hantverkstjanster/bo-2012-09-kopeavtal-aa12-v2-konsumentverket.pdf

För ytterligare insikt:
http://publikationer.konsumentverket.se/produkter-och-tjanster/boende-och-hantverkstjanster/bo-2012-09-tra-och-mobelforetagen-och-villaagarnas-riksforbund?twsVersion=993

Bygglov
Efter tecknat avtal tillhandahåller vi inom 10 arbetsdagar kompletta bygglovshandlingar för utskrift i PDF-format.

Avrop
När bygglovet är beviljat så gör du avrop enligt avtalet.

Leverans
1:a leveransen består av materialet till grunden, dock ej betong. Avropas normalt 6 veckor före beräknad leverans.
2:a leveransen avser byggsatsen utom taktäckningsmaterialet om detta är betongpannor eller plåt samt portar. Avropas normalt 8 veckor före leverans.
3:e leveransen omfattar taktäckningsmaterialet och garageportar. Lossas normalt ca: 1 vecka efter att byggsatsen levererats om inte annat överenskommits. Avropas samtidigt som leverans 2.

Leveranskontroll
Allt material skall av köparen avsynas vid leverans och skador på emballage och material ska omgående påtalas till chauffören och noteras på fraktsedeln. Upptäcks skada efter avemballering ska detta omedelbart meddelas det fraktande bolaget. Ta gärna en bild för att styrka ert påstående.

Betalning
All betalning sker mot faktura, som översänds med E-post, 10 dagar netto. Dröjsmålsränta är 0,0 (aktuell referensränta) + 8 procent i enlighet med räntelagen.