Till alla som vill ha det men föredrar något annat än detta

Jag vet inte hur eller varför, men tidigt 2017 så gjorde jag efter mer än 35 år i branschen, en iakttagelse som gjorde mig förundrad och som ledde fram till att jag startade Garagebolaget.

Det verkade som att garage i de flesta former hade undsluppit den samhälleliga metamorfosen, i alla fall med avseende på design. Visst har en anpassning skett till vad som brukar kallas Nyfunkis men fortfarande präglas de prefabricerade garagen mer av produktionsmetod än av snygg design. Den motsättningen är säkerligen många gånger rätt onödig. Är själv en stor vän av industriellt byggande men tycker inte alltid att rätt avvägningar görs. Det finns två motsatta poler, platsbyggt kontra prefabricerat och man skulle kunna säga att ju närmare man med det industriella byggandet kan komma det platsbyggda, ju finare bild uppnår man. Givet en likadan gestaltning.

Är född och uppvuxen i Kalix Norrbotten där jag var verksam inom byggsektorn och kom till Göteborg först -91. Ganska snart efter det så råkade jag bli rekryterad till ett uppdrag som projektledare för ombyggnad och inredning av kontorslokaler till en väldigt namnkunnig reklambyrå. Det är i särklass det mest spännande och roliga jag hittills gjort i mitt yrkesliv. Är osäker på om jag tidigare ens hade använt ordet design och nu kom jag i över 1 års tid att jobba samman med människor jag inte ens visste fanns. Projektet blev väldigt lyckat, främst genom arkitekten men även beroende på uppdragsgivarens förmåga att formulera sig. Detta var i mitten på 90-talet och i ärlighetens namn berodde nog inte mitt främlingskap först och främst på att jag var kommen från provinsen, utan det var nog så att ordet design helt enkelt inte var så brett nyttjat vid denna tid.

Efter att den nya världen så tursamt och överraskande kommit till mig, då på 90-talet, så var jag naturligtvis tvungen att fortsätta i samma spår så jag konsultade i ytterligare 13 år med samma upplägg. Efter det har jag bedrivit entreprenadverksamhet i 10 år.

Med allt mitt intresse, all min samlade erfarenhet och det modellprogram som blivit resultatet, är jag redo att tillsammans med Dig skapa nya berättelser.

Målsättningen med form, design respektive färgsättning är att Din nya byggnad ska vara tillräckligt kraftfull för att kunna stå på egna ben men samtidigt underordna sig huvudbyggnaden.

Jag som under resans gång har blivit Vi, ser fram emot att bli en del av Dina garageplaner.

Välkommen till vår värld.

Krister Landberg

Telefon: 0705 88 83 70
E-post: krister@garagebolaget.se

Kolla in: 

Villa bornsteinlyckfors.se (All Projects / Ramberget)