Garagebolaget i Väst AB lämnar:

  • 10 års garanti på Basbyggsats som beskrivs i Materialspecifikation 1708.
  • Garanti på tillvalsprodukter i enlighet med respektive leverantörs garantivillkor. Se Tillval 1708.
  • Dessutom garanteras att leverans av Basbyggsats uppfyller kraven i gällande förordningar. Såsom Boverkets Byggregler BBR och Boverkets Konstruktionsregler EKS,
  • Samt att alla tekniska lösningar finns beskrivna i www.träguiden.se utgiven av Svenskt Trä, där inte annat uttryckligen anges.
  • Produkter och produkters användande enligt Garagebolagets eller materialleverantörens anvisningar finns beskrivna i Hus AMA 18, där inte annat uttryckligen anges.

Garagebolaget i Väst AB förbehåller sig rätten till tekniska förändringar som inte försämrar kvaliteten på produkter som redovisas på denna webbplats.